با مراجعه به یکی از کلوپهای غواصی و دریایی جزیره کیش میتوانید از تفریح های کیش استفاده نمایید و ساعات لذت بخشی را با این وسیله تجربه کنید.

شرایط استفاده از جت اسكی :

1- به هر خانواده یا گروه بیش از یک دستگاه جت اسکی واگذار نمی شود.

2- افراد سنگین وزن بایستی به تنهایی جت سواری کنند.

3- مطالعه دقیق و تکمیل فرم قرارداد اجاره جت اسکی ارائه شده از طرف کلوب.

4- توجه خاص به آموزش های مربی جت اسکی و انجام و رعایت کامل آموزش های داده شده.

5- جت اسکی را فقط در محدوده و سرعت های مشخص شده توسط کلوپ هدایت نمایید و از وارد شدن به محدوده دیگر کلوپ ها و شناورها جدا خودداری نمایید.

6- عدم اجرا هرگونه مانور آکروباتیک و خطرناک از جمله دور درجا زدن.

7- رعایت فاصله 100 متری با هرگونه شناور و اسکله و مانع در جهت جلوگیری از بروز حادثه.

8- در هنگام دور شدن و نیز نزدیک شدن به ساحل و همچنین دور زدن از سرعت خود بکاهید. دور زدن با سرعت زیاد باعث می گردد که سرنشین همراه تعادل خود را از دست داده و زودتر

از جرخش جت اسکی شما را به داخل آب بکشد و جت را واژگون کند.

9- در هنگام چپ و واژگون شدن جت اسکی دست خود را از دسته فرمان جدا کرده اجازه دهید تا جت اسکی کیش به صورت خودکار به حالت اولیه بازگردد. سپس از قسمت پشت جت اسکی سوار شوید،

در صورت رها نکردن دسته فرمان جت اسکی باعث وارد شدن آب به داخل موتور جت اسکی میگردید.

10- در صورت مشاهده ناگهانی هرگونه شناور یا مانعی به منظور جلوگیری از تصادف کافیست ضمن برداشتن دست خود از روی گاز فرمان جت اسکی را کاملا به یک سمت بچرخانید.

هرگز اهرم گاز را با ترمز اشتباه نگیرید که در صورت انجام این اشتباه نه تنها ترمز نمی کنید بلکه جت خود را با تمام قدرت به شناور مقابل خود می کوبید و باعث بروز حادثه بسیار ناگوار میگردید.

11- در صورت مشاهد شناوری در حرکت مقابل خود از عبور از مقابل آن خودداری نموده و همیشه باید از قسمت پشت آن عبور نمایید.

برای اطلاع ازتخفیفات ویژه تفریحات کیش: میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید وار تخفیفات ویژه استفاده کنید 

تخفیفات ویژه تفریحات کیش:

منابع :